Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0015-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/015
Наименование: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил”
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектно предлажение "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил" е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на общественти поръчки
дейност 3 Изграждане на Център за настаняване от семеен тип
дейност 4 Доставка и монтаж на оборудване
дейност 5 Извършване на авторски контрол и строителен надзор
дейност 6 Осигуряване на публичност и визуализация
дейност 7 Одит на проекта
дейност 8 Изготвяне на финален технически отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 819 120 BGN
Общ бюджет: 783 583 BGN
БФП: 783 583 BGN
Общо изплатени средства: 783 583 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 783 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 286 692 BGN
2013 215 300 BGN
2014 281 591 BGN
2015 0 BGN
783 583 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 666 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 243 688 BGN
2013 183 005 BGN
2014 239 352 BGN
2015 0 BGN
666 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 004 BGN
2013 32 295 BGN
2014 42 239 BGN
2015 0 BGN
117 537 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз