Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0080-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/052-01
Наименование: Подобряване на местната образователна инфраструктура на община Тутраканчрез обновяване и модернизиране на двете детски градини ОДЗ „Полет” и ЦДГ „Славянка” и преоборудване на техните кухни.
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 20.10.2008
Дата на приключване: 20.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Тутракан чрез обновяване и модернизиране на две детски градини ОДЗ „Полет” и ЦДГ „Славянка” и преоборудване на техните кухни.
Дейности: Презентация на проекта пред местната общественост
подготовка и провеждане на тръжни процедури
подготовка и изпълнение на смр
подготовка и изпълнение на строителен надзор
подготовка и Доставка на оборудване
Дейности за осигуряване на публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 908 974 BGN
Общ бюджет: 822 924 BGN
БФП: 822 924 BGN
Общо изплатени средства: 822 924 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 822 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 181 795 BGN
2010 679 155 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 38 026 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
822 924 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 699 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 154 526 BGN
2010 577 282 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 32 322 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
699 485 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 269 BGN
2010 101 873 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 5 704 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 439 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на сградите за ОДЗ „Полет”
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите за ОДЗ „Полет”..
Индикатор 4 .Икономия на енергия от обновяване на сградите за ОДЗ „Полет”..
Индикатор 5 ..Икономия на енергия от обновяване на сградите за ОДЗ "Славянка"
Индикатор 6 ..Създаване на нови работни места - постоянни
Индикатор 7 ...Създаване на нови работни места - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз