Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103186066 "Бюро веритас Варна" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Бузлуджа" 7-9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Модернизация на уравлението на "Майкромет" ООД чрез въвеждане на системи за управление на международно признати стандарти" BG161PO003-2.1.02-0028-C0001
"ВИП СОФТУЕР" - Стандартизирана и конкурентноспособна ИТ фирма BG161PO003-2.1.02-0192-C0001
"Повишаване конкурентноспопсобността на "НЕТ- СЪРФ.НЕТ"ЕООД чрез внедряване на ИСУ ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005" BG161PO003-2.1.02-0017-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на "Румедит" ЕООД - сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0148-C0001
"Въвеждане на СУК 9001:2000 и получаване на СЕ сертификат за одобрен тип" BG161PO003-2.1.02-0051-C0001
"Разработване и внедряване на стандарт ISO 9001:2000 в БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД" BG161PO003-2.1.02-0084-C0001
"Сертификация на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO9001:2000 и подобряване на процесите свързани с производството и взаимоотношенията с клиенти" BG161PO003-2.1.02-0103-C0001
Покриване изискванията на стандарта ISO 9001:2000 от Ево ООД BG161PO003-2.1.02-0152-C0001
Покриване на международен стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0200-C0001
Утвърждаване, конкурентоспособност и просперитет чрез стандартизация BG161PO003-2.1.03-0046-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ (СУИС) СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0221-C0001
Качествен контрол на продукцията BG161PO003-2.1.03-0246-C0001
Покриване на международно признати стандарти – основен фактор за конкурентоспособното развитие на „ХМИ” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0172-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства на "Интер Консулт Груп" ООД чрез гарантиране на сигурността на информацията в организацията" BG161PO003-2.1.03-0269-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на Строителна механизация" АД чрез покриване на международно признати стандарти и въвеждане на ИТ система за управление" BG161PO003-2.1.03-0351-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на Стандард Профил България АД чрез въвеждане на международно признати стандарти" BG161PO003-2.1.03-0352-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и на СЕ маркировка BG161PO003-2.1.03-0199-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Платеник" ЕООД чрез въвеждане на СУК, сертифициране по ISO 9001:2008 и модернизация на работния процес" BG161PO003-2.1.08-0001-C0001
Внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 в ЕМКА АД BG161PO003-2.1.08-0228-C0001
„По пътя към международните пазари чрез въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Деяколор” ЕООД” BG161PO003-2.1.08-0248-C0001
Усъвършенстване на управленската дейност на фирма "Пътстрой Карнобат"ЕООД в областта на околната среда,посредством въвеждане на международна признат стандарт ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0015-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството. BG161PO003-2.1.08-0264-C0001
Повишаване на ефективността и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0055-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ В ДРУЖЕСТВОТО BG161PO003-2.1.08-0559-C0001
“Инвестиции в нови хоризонти – внедряване на Интегрирана система за управление и закупуване на специализиран софтуер за оптимизиране на процесите в предприятието” BG161PO003-2.1.08-0282-C0001
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии BG161PO003-2.1.08-0468-C0001
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии BG161PO003-2.1.08-0467-C0001
«ВЪВЕЖДАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ISO 9001:2008 И ISO 27001:2005» BG161PO003-2.1.08-0057-C0001
Конкурентност и ефективност с ISO 9001:2008 и EPR системи за управление BG161PO003-2.1.12-0002-C0001
Въвеждане на ISO 14001 - Система за управление на околната среда в Стром 21 ООД и адаптиране на цех за екологично чисти бои и мазилки BG161PO003-2.1.12-0508-C0001
ВЪВЕЖДАНЕ НА ISO 9001, CE МАРКИРОВКА И СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА BG161PO003-2.1.12-0285-C0001
Сигурност, качество и конкурентоспособност на информационните услуги BG161PO003-2.1.12-0144-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в НИКИ ЕООД BG051PO001-2.3.02-0182-C0001
"Подобряване на организацията и условията на труд в ТРАНСКОМ С. А. ООД" BG051PO001-2.3.02-0222-C0001
Без граници при прилагането на иновативни практики в бизнес консултирането BG051PO001-7.0.07-0088-C0001
Чрез обучение към компетентност и ефективност BG051PO002-2.2.09-0057-C0001
"МОНТЮПЕ" ЕООД - с отговорност за здравословни и безопасни условия на труд и качествена работна среда" BG051PO001-2.3.03-0117-C0001
"Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - Варна" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0436-C0001
"Безопасност на труда в ПЧМВ" BG051PO001-2.3.03-0346-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз