Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0467-C0001
Номер на проект: 3МС-02-163/01.06.2011
Наименование: Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии
Бенефициент: АЙСИДЖЕН ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Високо качество,управление и сигурност на продукта – фактор за развитие на пазара информационните технологии
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 – Проектен старт
Подготовка за Дейност 2 – Подготвяне и провеждане на процедури за избор на доставчици на софтуер и техническо оборудване
Изпълнение на Дейност 2 – Доставка на софтуер и техническо оборудване
Подготовка за Дейност 3 – Подготвяне и провеждане на процедури за избор на консултанти за изграждане и внедряване на СУК, СУУ и СУИС
Изпълнение на Дейност 3 – Изграждане и внедряване на СУК, СУУ и СУИС
Подготовка за Дейност 4 – Подготвяне и провеждане на процедури за избор на сертифицираща организация
Подготовка за изпълнение на Дейност 4 – Сертификация на СУК, СУУ и СУИС
Изпълнение на Дейност 5 – Визуализация, мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 381 BGN
Общ бюджет: 136 848 BGN
БФП: 102 636 BGN
Общо изплатени средства: 102 636 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 636 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 636 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 87 241 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 395 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 395 BGN
Финансиране от бенефициента 36 794 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1: Доставка на технологично оборудване - хардуер
Индикатор 6 2: Доставка на технологично оборудване - софтуер
Индикатор 7 3: Внедрена Система за управление на качеството
Индикатор 8 4: Внедрена Система за управление на услугите
Индикатор 9 5: Внедрена Система за управление на информационната сигурност
Индикатор 10 6: Сертифицирана Система за управление на качеството
Индикатор 11 7: Сертифицирана Система за управление на услугите
Индикатор 12 8: Сертифицирана Система за управление на информационната сигурност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз