Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0057-C0001
Номер на проект: 3МС-02-217/14.06.2011
Наименование: «ВЪВЕЖДАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ISO 9001:2008 И ISO 27001:2005»
Бенефициент: "ДАТА СИСТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 14.06.2011
Дата на приключване: 14.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е Дата Сист ООД да продължи своето възходящо развитие като повиши конкурентноспособността си на националния и европейски пазар чрез въвеждане и сертификация на СУК по ISO 9001 и СУИС по ISO 27001 повишен оборот 10 %
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип
Дейност 2 - Подбор и договаряне с консултантска организация за разработване и внедряване на системите по проекта
Дейност 3 - Разработване и внедряване на система по стандарта ISO 27001:2005 и ISO 9001:2008
Дейност 4 - Избор и договаряне със сертифицираща организация
Дейност 5 - Сертифициране по ISO 27001:2005 и ISO 9001:2008
Дейност 6 - Изготвяне на отчет за разходите
Дейност 7 - Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 285 BGN
Общ бюджет: 12 992 BGN
БФП: 9 744 BGN
Общо изплатени средства: 9 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 744 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 282 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 282 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 462 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 462 BGN
Финансиране от бенефициента 5 095 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 увеличаване на оборота
Индикатор 6 Обучени вътрешни одитори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз