Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0228-C0001
Номер на проект: 3МС-02-82/01.06.2011
Наименование: Внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 в ЕМКА АД
Бенефициент: “ЕМКА” АД- гр. Севлиево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001:2005
Дейности: Дейност 1- Процедура за избор на изпълнител
Дейност 2-Диагностика
Дейност 3 - Разработване и внедряване
Дейност 4- Сертификация
Дейност 5 - Визуализация на проекта
Дейност 6- Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 625 BGN
Общ бюджет: 9 599 BGN
БФП: 7 199 BGN
Общо изплатени средства: 7 199 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 199 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 199 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 119 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 119 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 080 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 080 BGN
Финансиране от бенефициента 6 875 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 3 Процедура за избор на изпълнители
Индикатор 4 Диагностика
Индикатор 5 Разработване и внедряване на система
Индикатор 6 Сертификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз