Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0468-C0001
Номер на проект: 3МС-02-164/01.06.2011
Наименование: Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии
Бенефициент: "АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Високо качество на услугите и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии
Дейности: Дейност 1 – Проектен старт
Дейност 2 – Подготвяне и провеждане на процедури за избор на доставчик на техническо оборудване и софтуер Доставка на оборудване
Подготвяне и провеждане на процедури за избор на консултанти за изграждане и внедряване на СУУ и СУИС
Дейност 4 – Подготвяне и провеждане на процедури за избор на сертифицираща организация
Дейност 5 – Визуализация, мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 055 BGN
Общ бюджет: 150 008 BGN
БФП: 112 506 BGN
Общо изплатени средства: 112 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 112 506 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 630 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 630 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 876 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 876 BGN
Финансиране от бенефициента 41 685 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Доставка на технологично оборудване - хардуер
Индикатор 6 Доставка на технологично оборудване - софтуер
Индикатор 7 Внедрена Система за управление на услугите
Индикатор 8 Внедрена Система за управление на информационната сигурност.
Индикатор 9 Сертифицирана Система за управление на услугите
Индикатор 10 Сертифицирана Система за управление на информационната сигурност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз