Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0084-C0001
Номер на проект: СО/QMS/152/15.01.2008
Наименование: "Разработване и внедряване на стандарт ISO 9001:2000 в БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД"
Бенефициент: "Бонев Софт Одитинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на фирма БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД, повишаване на производителността, увеличаване на пазарния дял и излизане на международните пазари посредством въвеждането на системи за управление на качеството ISO 9001:2008
Дейности: изработване на критерий за консултант избор на консултант
въвеждане на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000 диагностика на състоянието, разработване на система за качество, внедряване на система за качество
избор на доставчик на софтуер поръчване, инсталиране и тестване на софтуер
изработване на критерий за избор на сертфицираща фирма избор на сертифицираща фирма
сертифициране 1 и 2 етап
заключителни дейности
одит и информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 058 BGN
Общ бюджет: 27 879 BGN
БФП: 13 800 BGN
Общо изплатени средства: 13 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 800 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 730 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 070 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 070 BGN
Финансиране от бенефициента 14 342 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз