Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0351-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на Строителна механизация" АД чрез покриване на международно признати стандарти и въвеждане на ИТ система за управление"
Бенефициент: "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на Строителна механизация" АД чрез покриване на международно признати стандарти и въвеждане на ИТ система за управление
Дейности: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители; Провеждане на тръжни процедури за доставка на ДМА и ДНА; Предварителна подготовка
Разработване документацията на интегрираната система; Разработване на наръчници на интегрираната система; Внедряване на системата
Сертифициране съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004.
Въвеждане на ИТ-базирана система за управление
Визуализация и публичност
Одит на проекта
Управление и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 300 BGN
Общ бюджет: 54 193 BGN
БФП: 27 097 BGN
Общо изплатени средства: 27 097 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 27 097 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 097 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 032 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 032 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 064 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 064 BGN
Финансиране от бенефициента 27 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз