Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0264-C0001
Номер на проект: 3МС-02-92/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството.
Бенефициент: „АПРА” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „АПРА” ООД
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Дейност 2. Избор на изпълнители
Дейност 3. Въвеждане на СУК
Дейност 4. Закупуване, доставка и инсталиране на софтуер и оборудване
Дейност 5. Сертифициране на СУК по стандарт ISO 9001:2008
Дейност 6. Визуализация
Дейност 7. Отчитане на проекта
Дейност 8. Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 461 BGN
Общ бюджет: 133 775 BGN
БФП: 100 331 BGN
Общо изплатени средства: 100 331 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 331 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 331 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 282 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 282 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 050 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 050 BGN
Финансиране от бенефициента 34 487 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Избор на изпълнители
Индикатор 6 Производствен капацитет на предприятието
Индикатор 7 Изготвени и поставени информационни стикери
Индикатор 8 Изготвени и поставени информационни табели
Индикатор 9 Изготвени отчети
Индикатор 10 Изготвен одитен доклад за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз