Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123686367 Енерджи Сейвинг ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора град Стара Загора - гр. Стара Загора, ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ No 64, ет. 5, ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За децата на Стара Загора - с отговорност и любов BG161PO001-1.1.01-0080-C0001
Обновена и модернизирана образователната инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0035-C0001
Обновена и модернизирана социална инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0060-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище BG161PO001-1.1.09-0023-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол BG161PO001-1.1.09-0004-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник BG161PO001-1.1.09-0027-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "ХР. Ботев", с. Опан BG161PO001-4.1.03-0021-C0001
Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище "Св. Св. Кирил Методий", Начално училище "В.Левски" и Обединено детско заведение "Ралица", гр. Кричим BG161PO001-4.1.03-0019-C0001
„Изграждане на Защитено жилище в село Садовец, община Долни Дъбник” BG161PO001-1.1.11-0021-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Божурище BG161PO001-1.1.09-0045-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ Отец Паисий, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация за ВЕИ BG161PO001-1.1.09-0040-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в училища и детски градини в община Велинград BG161PO001-1.1.09-0002-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
"Енерджи оптимум" BG161PO003-2.3.02-0007-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на Пирин Спринг АД BG161PO003-2.3.02-0033-C0001
"Увеличаване енергийната ефективност на "Алиана" ООД" BG161PO003-2.3.02-0183-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Дикси"ООД чрез подобряване на енергийната ефективност" BG161PO003-2.3.02-0223-C0001
"Артро Енерджи" BG161PO003-2.3.02-0242-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на "Янев" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0289-C0001
"Енергийна ефективност" BG161PO003-2.3.02-0296-C0001
"Въвеждане на енергийно ефективни мерки в Главен корпус (склад), заедно с административно-битова част на "Кулинар" АД, находяща се на ул. "Източна тангента", район Слатина, гр. София" BG161PO003-2.3.02-0345-C0001
"Увеличаване енергийната ефективност на "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0403-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз