Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0345-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергийно ефективни мерки в Главен корпус (склад), заедно с административно-битова част на "Кулинар" АД, находяща се на ул. "Източна тангента", район Слатина, гр. София"
Бенефициент: "КУЛИНАР ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергийно ефективни мерки в Главен корпус (склад), заедно с административно-битова част на "Кулинар" АД, находяща се на ул. "Източна тангента", район Слатина, гр. София"
Дейности: Дейност 2- Въвеждане на енергийно ефективни мерки в Главен корпус (склад) заедно с административно-битова част: полагане на топлоизолация, подмяна на дограма и външни врати
Дейност 1 - Придобиване на инвестиционен технически проект съгласно ЗУТ
Дейност 4 – Визуализация и публичност на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 3 - Изграждане на Соларна система за загряване на топлоносител за БГВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 536 BGN
Общ бюджет: 774 230 BGN
БФП: 387 115 BGN
Общо изплатени средства: 387 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 387 115 BGN
387 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 329 048 BGN
329 048 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 58 067 BGN
58 067 BGN
Финансиране от бенефициента 388 536 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз