Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0242-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Артро Енерджи"
Бенефициент: "МЕДИНЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Артро Енерджи"
Дейности: Дейност 1: Инвестиционен проект
Дейност 2: Доставка, монтаж и пускане в експоатация на съоръжения, ВЕИ, спомагателни материали и извършване на СМР, свързани с реализация на планираните енергийно ефективни мерки 1, 2 и 3
Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в експоатация на медицинско оборудване.
Дейност 4: Честотно регулиране на асансьорни уредби
Дейност 5: Визуализация и популяризиране на проекта
енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 327 970 BGN
Общ бюджет: 655 940 BGN
БФП: 327 970 BGN
Общо изплатени средства: 327 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 327 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 327 970 BGN
327 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 278 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 278 775 BGN
278 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 49 196 BGN
49 196 BGN
Финансиране от бенефициента 327 970 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Изготвен енергиен доклад от обследване за енергийна ефективност
Индикатор 8 (Д) Реализирани енергоефективни мерки
Индикатор 9 (Д) Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта – табели, стикери, банер
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 11 (Д) Разкрити работни места, вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз