Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.2-01/2011/001-5
Наименование: Енергийно обновяване на българските домове
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.03.2012
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 09.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове, чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Дейности: Дейност 4 Широкомащабна информационна кампания
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност
Дейност 3 Изпълнение на обновяване за енергийна ефективност
Дейност 6 Отчетност пред Управляващия орган и одит на проекта
Дейност 1 Организация на проекта и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 2 Подготовка за обновяване за енергийна ефективност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Билдинг - ТД" ЕООД
"Металик-Иван Михайлов" ЕТ
"БЕРКО-90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ" СД
ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ
КРАСИН
"БУЛПЛАН ДИНЕВИ" ООД
ЕРГО
Агроводинвест
ТРЕЙС-СОФИЯ ЕАД
ЕТ "Божо-Дар"-Божидар Генов
"МАГ Адвъртайзинг" ООД
Кимтекс ЛС ООД
Енерджи Сейвинг ЕООД
"Русенска строителна борса" ООД
"Трейс груп холд" АД
ЕТ"Васил Костов"
"Среги" ООД
"Планекс Билд" ООД
„КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД
"НСК София" ЕООД
"ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕАД
Обединение "Обновен дом за София" със седалище, гр. София - ПМ за град София
ДЗЗД "Обединение за енергийна ефективност за жилищни сгради", гр. София - ПМ за ЮЦР
ДЗЗД "Енефект консулт - Русе", гр. Русе - ПМ за СЦР
ДЗЗД "Супермакт", гр. София - ПМ за ЮЗР
Обединение "Консултанти за енергийно обновяване на българските домове" със седалище, гр. София - ПМ за СЗР
"Бигла III" ООД
„ДОБРУДЖА БИЛДИНГ” ЕООД
«КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА» ЕООД
Архкон проект ООД
"СТиКО-Корект"
ХИДРОИЗОМАТ
Билдинг Компани ЕООД
Александров -архитекти ЕООД
Ребилд ДЗЗД
ТСД Груп ДЗЗД
ДОБИ СТРОЙ ЕООД
ДЗЗД "КСВ § ИНФРАКОРЕК"
ДЗЗД "Североизток груп 2014"
ДЗЗД "Престиж Билдинг"
"Ай Би Си - Консулт" ЕООД
"Геострой" АД
ДЗЗД "Ърбан СФО"
"Стини" ООД
"ЕКО СТРОЙ" ООД
КОНСОРЦИУМ "ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ"
ДЗЗД "ЖИЛСАН"
АДВАНС - 2002 ЕООД
ДЗЗД ТЕХНО-ИНЖЕНЕРИНГ
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД
„СМК - ПЕРЕЛИК” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 109 134 BGN
Общ бюджет: 26 613 549 BGN
БФП: 20 534 169 BGN
Общо изплатени средства: 22 136 146 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 534 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 172 303 BGN
2013 220 044 BGN
2014 593 370 BGN
2015 21 150 429 BGN
22 136 146 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 454 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 146 457 BGN
2013 187 037 BGN
2014 504 365 BGN
2015 17 977 865 BGN
18 815 724 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 080 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 845 BGN
2013 33 007 BGN
2014 89 006 BGN
2015 3 172 565 BGN
3 320 422 BGN
Финансиране от бенефициента 12 681 406 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Обновени многофамилни жилищни сгради/блок секции
Индикатор 3 Подобрена жилищна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 4 (Д) Икономия на енергия от обновените жилищни сгради (MWh/годишно)
Индикатор 5 (Д) Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/годишно
Индикатор 6 (Д) Брой обновени жилища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз