Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0289-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване енергийната ефективност на "Янев" ЕООД"
Бенефициент: "ЯНЕВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Повишаване енергийната ефективност на "Янев" ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Изграждане на соларна система за загряване на топлоносител за битова гореща вода
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване на линия за кроене на плат
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 602 BGN
Общ бюджет: 469 204 BGN
БФП: 234 602 BGN
Общо изплатени средства: 234 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 234 602 BGN
2015 0 BGN
234 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 199 412 BGN
2015 0 BGN
199 412 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 190 BGN
2015 0 BGN
35 190 BGN
Финансиране от бенефициента 234 602 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в „Янев” ЕООД
Индикатор 7 (Д) Икономия на електроенергия за единица продукция
Индикатор 8 (Д) Общо намаляване на количеството CO2 за една година
Индикатор 9 (Д) Общо намаляване на енергийното потребление
Индикатор 10 (Д) Общи инвестиционни разходи (без ДДС)
Индикатор 11 (Д) Обща стойност за енергийно намаляване на инвестиран лев


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз