Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0040-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/036-02
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ Отец Паисий, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация за ВЕИ
Бенефициент: Община Куклен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Куклен
Описание
Описание на проекта: Да се осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото развитие на община Куклен
Дейности: дейност 1 Управление и изпълнение
дейност 2 Избор на фирма за подготовка на тръжна документация
дейност 3 Избор на фирма за отпечатване на информационните материали по проекта
дейност 4 Осигуряване на информация и публичност
дейност 5 Избор на фирма – изпълнител на СМР
дейност 6 Избор на фирма – изпълнител на СН
дейност 7 Работи по прилагане на предписаните мерки по енергийна ефективност и съпътстващите СМР
дейност 8 Извършване на строителен надзор
дейност 9 Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 528 899 BGN
Общ бюджет: 323 746 BGN
БФП: 310 937 BGN
Общо изплатени средства: 269 071 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 220 762 BGN
2014 48 309 BGN
2015 0 BGN
269 071 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 220 762 BGN
2014 48 309 BGN
2015 0 BGN
269 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 14 929 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз