Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0403-C0001
Номер на проект: К-26-Т-31/02.12.2014
Наименование: "Увеличаване енергийната ефективност на "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД"
Бенефициент: "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Увеличаване енергийната ефективност на "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД"
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване - рекуперативна вентилационна камера и циркулационна помпа
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за отопление от ВЕИ за собствени нужди - термопомпи "вода-вода" с висок COP
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Внедряване на система за енергиен мениджмънт
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за подгряване на БГВ от ВЕИ за собствени нужди - соларна система от селективни слънчеви колектори
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Топлик" ООД
Енерджи Сейвинг ЕООД
Семо ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 710 BGN
Общ бюджет: 303 420 BGN
БФП: 151 710 BGN
Общо изплатени средства: 151 710 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 151 710 BGN
151 710 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 128 954 BGN
128 954 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 22 757 BGN
22 757 BGN
Финансиране от бенефициента 151 710 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в „Белчин Гардън”
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на единица площ в „Белчин Гардън”
Индикатор 6 (Д) Икономия на енергия за единица площ
Индикатор 7 (Д) Общо намаляване на количеството CO2 за една година
Индикатор 8 (Д) Брой новооткрити работни места
Индикатор 9 (Д) Общо намаляване на енергийното потребление
Индикатор 10 (Д) Общи инвестиционни разходи (без ДДС)
Индикатор 11 (Д) Обща стойност за енергийно намаляване на инвестиран лев


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз