Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0080-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/016
Наименование: За децата на Стара Загора - с отговорност и любов
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението, допринасяща за развитието на Стара Загора като устойчив градски ареал. Проектът цели да допринесе за по-добрата регионална конкурентоспособност на региона като цяло, да подобри качеството на живот и работна среда и да осигури по-добър достъп до основни образователни и социални услуги.
Дейности: Дейност 1 Организационна дейност по изпълнение на проекта
Провеждане на начална пресконференция
Ежемесечни срещи на екипа на проекта
Изготвяне на месечни отчети
Провеждане на междинни публични срещи
дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за ремонт и обновяване на образователна инфраструктура
дейност 4 Ремонт и обновяване на образователна инфраструктура в Община Стара Загора
Ремонт на фасади и прилагане мерки за енергийна ефективност
Ремонт във вътрешната част на сградите
Доставка и монтаж на детски съоръжения в 3 ясли и 4 детски градини в Община Стара Загора
Подготовка на дейност 6 Изработване на билбордове
Провеждане на информационна кампания
Дейност 8 Издаване и разпространяване на инфо-материали
Дейност 9 Публикации в регионални медии
Провеждане на заключителна пресконференция
Изготвяне на финален отчет
Дейност 10 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 784 050 BGN
Общ бюджет: 4 628 059 BGN
БФП: 4 628 059 BGN
Общо изплатени средства: 4 639 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 628 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 205 645 BGN
2011 0 BGN
2012 - 565 823 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 639 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 933 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 424 798 BGN
2011 0 BGN
2012 - 480 950 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 943 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 694 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 780 847 BGN
2011 0 BGN
2012 - 84 873 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
695 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Намаляване на действително необходимите разходи за отопление
Индикатор 5 Деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 6 Брой на деца от населените места, които пътуват до детска градина в съседно населено място
Индикатор 7 Брой на ученици от населените места, които пътуват до училище в съседно населено място
Индикатор 8 Брой на заетите от населените места, които пътуват до работното си място
Индикатор 9 Брой на хората, преки ползватели на продуктите на проекта
Индикатор 10 Създаване на нови работни местар, постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз