Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/016
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в община Долни Дъбник, допринасяща за устойчивото развитие на района.
Дейности: дейност 1 Подготовка, организация и управление изпълнението на проекта дейност 1 Подготовка, организация и управление изпълнението на проекта
дейност 2 Избор на изпълнители за СМР и външни услуги дейност 2 Избор на изпълнители за СМР и външни услуги
дейност 3 Извършване на строително-монтажни работи (СМР) дейност 3 Извършване на строително-монтажни работи (СМР)
дейност 4 Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор дейност 4 Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор
дейност 5 Мониторинг и отчетност на проекта дейност 5 Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 6 Мониторинг и отчетност на проекта дейност 6 Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 7: Одит дейност 7: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 216 082 BGN
Общ бюджет: 1 114 264 BGN
БФП: 1 063 014 BGN
Общо изплатени средства: 903 562 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 063 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 393 024 BGN
2012 510 538 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
903 562 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 903 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 393 024 BGN
2012 510 538 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
903 562 BGN
В т.ч. Национално финансиране 159 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 56 594 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 @ Брой педагогически и непедагогически персонал, облагодетелстван от подобрената образователна инфраструктура
Индикатор 5 @ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 6 @ Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз