Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/014-01
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура в община Созопол.
Дейности: дейност 1 (Организация, управление и отчетност на проекта)
дейност 2 (Дейности за визуализация и публичност)
дейност 3 дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 4 дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад (Изпълнение на строително-ремонтни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност)
дейност 5 дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад (Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейности )
дейност 6 дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад (Одит на пректа)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 209 631 BGN
Общ бюджет: 907 805 BGN
БФП: 907 805 BGN
Общо изплатени средства: 771 634 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 907 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 359 865 BGN
2012 411 769 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
771 634 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 771 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 359 865 BGN
2012 411 769 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
771 634 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 Индикатор: Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз