Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енерджи оптимум"
Бенефициент: "ДЖЪРМАН БЪЛГЕРИЪН БИЗНЕС ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 30.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ЕНЕРДЖИ ОПТИМУМ
Дейности: Дейност 1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения, материали, ВЕИ и извършване на СМР
Дейност 2 Визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 3 Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Енерджи Сейвинг ЕООД
"КЛИМАКОМЕРС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 676 BGN
Общ бюджет: 248 920 BGN
БФП: 124 460 BGN
Общо изплатени средства: 124 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 124 460 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 105 791 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 669 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 669 BGN
Финансиране от бенефициента 124 676 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 Изготвен енергиен доклад от обследване за енергийна ефективност
Индикатор 7 Реализирани енергоефективни мерки
Индикатор 8 Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта - табели, стикери, банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз