Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0033-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност на Пирин Спринг АД
Бенефициент: "Пирин Спринг" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на Пирин Спринг АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за пълнене на „спокойна” вода в ПЕТ бутилки
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на винтов компресор, бутален компресор и резервоари за сгъстен въздух
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Въвеждане на система за енергиен мениджмънт
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 302 BGN
Общ бюджет: 421 805 BGN
БФП: 210 902 BGN
Общо изплатени средства: 210 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 210 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 210 902 BGN
2015 0 BGN
210 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 179 267 BGN
2015 0 BGN
179 267 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 635 BGN
2015 0 BGN
31 635 BGN
Финансиране от бенефициента 213 302 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Реализирани енергоспестяващи мерки в съответствие с препоръките от извършен енергиен одит на водоналивното предприятие на Пирин Спринг АД
Индикатор 6 Доставено и въведено в експлоатация ново енергоспестяващо оборудване
Индикатор 7 Внедрени системи за енергиен мениджмънт в предприятието
Индикатор 8 Създадени нови работни места в резултат на изпълнението на проекта
Индикатор 9 Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз