Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0045-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/026-02
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Божурище
Бенефициент: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Божурище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да спомогне за повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Божурище чрез реализиране на комплекс от инвестиционни мерки. Чрез реновиране на 6 сгради – общинска собственост, внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ ще се оптимизира и модернизира образователната инфраструктура на общината, което неминуемо ще повиши качеството на живот в община Божурище.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проектните дейности дейност 1: Организация и управление на проектните дейности
дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнител дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнител
Дейност 3: Инвестиционни мерки за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Летец Христо Топракчиев” Дейност 3: Инвестиционни мерки за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Летец Христо Топракчиев”
дейност 4: Инвестиционни мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОДЗ „Детелина” дейност 4: Инвестиционни мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОДЗ „Детелина”
дейност 5: Инвестиционни мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОДЗ „Буратино” дейност 5: Инвестиционни мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОДЗ „Буратино”
дейност 6: Информационна кампания и публичност на проекта дейност 6: Информационна кампания и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 892 620 BGN
Общ бюджет: 1 814 780 BGN
БФП: 1 814 780 BGN
Общо изплатени средства: 1 544 837 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 814 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 732 784 BGN
2014 812 053 BGN
2015 0 BGN
1 544 837 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 542 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 732 784 BGN
2014 812 053 BGN
2015 0 BGN
1 544 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 272 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз