Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831553680 "Дегри Консултинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Никола Вапцаров" № 25 , ет. 2 , ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в ХОРНИТ ООД" BG161PO003-2.1.02-0082-C0001
"Подобряване на управлението и повишаване на качеството в Мама ООД в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0133-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в “ДЖИ ДИ БИ СОЛ” ЕАД в съответствие с БДС EN ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.02-0138-C0001
"Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в БЪЛГЕРИАН ВИП ТРАВЪЛ ООД" BG161PO003-2.1.02-0288-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на СД "Мебели Рабелс Беленски и с-ие" чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0050-C0001
"Повишаване качеството на крайния продукт и услугите и повишаване на конкурентоспособността на Географски свят - Рачев Жечев и сие ООД" BG161PO003-2.1.02-0161-C0001
"Подобряване на управлението и повишаване на качеството в Лейдис ООД в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0145-C0001
По пътя към международните пазари чрез въвеждане на международнопризнати стандарти BG161PO003-2.1.03-0089-C0001
Информация и сигурност – качество за клиента BG161PO003-2.1.03-0229-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на «НЕТКОМ КОМПЛЕКТ 2000» ЕООД. BG161PO003-2.1.03-0252-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „МЕТРОМЕДИА” ООД чрез внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управление на процесите BG161PO003-2.1.03-0158-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.03-0163-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.03-0164-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ ВИДИН” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0165-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0166-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в “ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. BG161PO003-2.1.03-0167-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на СИНЕМАК ООД чрез технологична модернизация и покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0270-C0001
"Внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управляване на процесите" BG161PO003-2.1.03-0288-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „ТРАДЕКС” АД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и околната среда и подобряване на технологията по качествен контрол на продукта BG161PO003-2.1.03-0169-C0001
"Устойчиво развитие и инвестиционна политика в хармония с природата" BG161PO003-2.1.03-0292-C0001
Сигурност на информацията - ново измерение на качеството в "Ноубъл графикс" ООД BG161PO003-2.1.03-0184-C0001
Община Костинброд - поле на развиващите се иновационни технологии в България и пренесения опит и добри практики от Италия BG161PO001-4.2.01-0056-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Постигане на качество и ефективност чрез разработване на стандарта ISO 9001 BG161PO003-2.1.08-0275-C0001
„Въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентоспособността на дружеството” BG161PO003-2.1.08-0418-C0001
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии BG161PO003-2.1.08-0468-C0001
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии BG161PO003-2.1.08-0467-C0001
Въвеждане на специализирана система за управление на работата с клиенти като фактор за устойчиво развитие на „ЙЕЛОУ 333” АД BG161PO003-2.1.12-0749-C0001
Повишаване на качеството на продукта и управлението на процесите – фактор за устойчиво развитие на конкурентен пазар BG161PO003-2.1.12-0231-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на системи за управление в Маркдата ООД BG161PO003-2.1.12-0232-C0001
Разширяване на пазарните позиции и увеличаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление на сигурността и ресурсите в ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД BG161PO003-2.1.12-0561-C0001
Грижите за околната среда и повишаване на информационната сигурност в „Иво Петров – Архитекти” ООД – ново измерение на качеството BG161PO003-2.1.12-0562-C0001
ВЪВЕЖДАНЕ НА ISO 9001, CE МАРКИРОВКА И СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА BG161PO003-2.1.12-0285-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на система за управление на работата с клиенти в ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД BG161PO003-2.1.12-0564-C0001
Сигурност на информацията – ново измерение на качеството в АйБиСолюшън България ЕООД BG161PO003-2.1.12-0565-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление в ЕРС-КОС ООД BG161PO003-2.1.12-0748-C0001
"Подобряване на микроклимата и превенция на рисковете за здравето и безопасността при работа" BG051PO001-2.3.03-0240-C0001
Подобряване условията на труд и превенция на рисковете за здравето и безопасността на работното място BG051PO001-2.3.03-1056-C0001
Подобряване работата на общинска администрация Нови пазар за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост BG051PO002-1.3.07-0122-C0001
Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството BG051PO002-3.2.04-0001-C0001
Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на околната среда и водите BG051PO002-3.1.08-0010-C0001
Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги BG051PO002-3.1.08-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз