Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0056-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/056
Наименование: Община Костинброд - поле на развиващите се иновационни технологии в България и пренесения опит и добри практики от Италия
Бенефициент: Агенция за икономическо развитие – Костинброд
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 23.04.2010
Дата на приключване: 23.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящето проектно предложение е да се подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на Европейския съюз.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Начало на проектните дейности Изпълнение на дейност 1 Начало на проектните дейности
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на специализирани изследвания Изпълнение на дейност 2 Провеждане на специализирани изследвания
Изпълнение на дейност 3 Проучване на опита и добрите практики в Монфалконе (Италия), в сферата на софтуерните апликации за развитие на ИКТ мрежи Изпълнение на дейност 3 Проучване на опита и добрите практики в Монфалконе (Италия), в сферата на софтуерните апликации за развитие на ИКТ мрежи
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на тематични семинари Изпълнение на дейност 4 Провеждане на тематични семинари
Изпълнение на дейност 5 Разработване на интерактивна платформа за дистанционно потребление Изпълнение на дейност 5 Разработване на интерактивна платформа за дистанционно потребление
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Разработване на бъдещи стратегически проекти, стратегии и планове за съвместни действия Подготовка и изпълнение на дейност 6 Разработване на бъдещи стратегически проекти, стратегии и планове за съвместни действия
Изпълнение на дейност 7 Осигуряване на информация и публичност и разпространение на резултатите Изпълнение на дейност 7 Осигуряване на информация и публичност и разпространение на резултатите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дегри Консултинг" ЕООД
Пан тур България ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 208 680 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ##,,иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 __+регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 ||+проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 ><>участници в междурегионални събития
Индикатор 5 %*)междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз