Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0564-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на система за управление на работата с клиенти в ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД
Бенефициент: "Интеграл Уърк енд Травъл" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури устойчиво развитие и да повиши конкурентоспособността на ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на работата с клиенти, като фактор за устойчиво развитие на националния пазар и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1 „Проектен старт”
Подготовка за Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на дейност 2 „Услуги по разработване и въвеждане на Система за управление на работата с клиенти (CRM система)”
Изпълнение на Дейност 2: Услуги по разработване и въвеждане на Система за управление на работата с клиенти (CRM система)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 255 187 BGN
Общ бюджет: 339 490 BGN
БФП: 254 618 BGN
Общо изплатени средства: 254 618 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 254 618 BGN
2015 0 BGN
254 618 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 216 425 BGN
2015 0 BGN
216 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 193 BGN
2015 0 BGN
38 193 BGN
Финансиране от бенефициента 85 063 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Разработена Система за управление на работата с клиенти (CRM система)
Индикатор 5 Индикатор 2: Въведена Система за управление на работата с клиенти (CRM система)
Индикатор 6 Индикатор 3: Обучени служители на дружеството за работа със CRM система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз