Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0288-C0001
Номер на проект: СО/QMS/149/15.01.2008
Наименование: "Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в БЪЛГЕРИАН ВИП ТРАВЪЛ ООД"
Бенефициент: "Бългериан ВИП Травъл" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на Бългериан ВИП Травъл ООД, чрез качествено подобряване управлението на бизнес процесите и контрола на информационните ресурси и активи като съвременно изискване на европейския и световен пазар за постигане на адекватна информационна сигурност
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУИС
Сертификация на СУИС
Финално отчитане
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 250 BGN
Общ бюджет: 24 866 BGN
БФП: 12 184 BGN
Общо изплатени средства: 12 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 184 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 357 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 357 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 828 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 828 BGN
Финансиране от бенефициента 12 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз