Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130914401 "Ню Харайзънс България" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1729 София бул."Александър Малинов" №33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на производителността на труда на ИТ специалистите в "ЗЕЕБУРГЕР - ИНФОРМАТИК" ЕООД и създаване на условия за устойчива заетост 17.04.2008 18,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на заети лица в "Радомир метал индъстрийз" АД 01.04.2008 18,00 Приключен
Квалификацията - основна предпоставка за стабилна банкова система 12.12.2008 18,00 Приключен
"Повишаване на професионалната квалификация на служителите в ИКГ - пътят към успешното развитие на компанията" 23.01.2009 4,00 Приключен
Обучение на заети лица и повишаване квалификацията на персонала на Девин АД 03.02.2009 7,00 Приключен
"Повишаване професионалната квалификация на служителите на Интерконсулт България" 19.01.2009 11,00 Прекратен
"Изи Академия" - повишаване професионалната квалификация, усъвършенстване на ключовите компетентности, мотивация и кариерно развитие на служителите на "Изи Асет Мениджмънт" АД 29.12.2008 18,00 Прекратен
Обучение и квалификационни услуги за служителите на “ОМВ България” ООД 26.02.2010 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мтел за МТЕЛ: Мобилност и трудова ефективност на заети лица BG051PO001-2.1.02-0010-C0001
Повишаване професионалната квалификация и ключовите компетентности на заети лица в "Интерлийз" ЕАД BG051PO001-2.1.02-0308-C0001
"Реализация на комплексна програма за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните умения на служителите от "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД BG051PO001-2.1.02-0417-C0001
Повишаване на квалификацията на заетите лица в Хай Компютърс ЕООД BG051PO001-2.1.02-0580-C0001
„Обучение на служителите на Парафлоу Комуникейшънс ООД за повишаване на ефективността на труда и мобилността на наетите лица” BG051PO001-2.1.02-0527-C0001
"ЧЕЗ Груп в България - инвеститор в знанието на своите служители" BG051PO001-2.1.16-0097-C0001
Мтел за Мтел: Професионализъм и развитие" BG051PO001-2.1.16-0059-C0001
„Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване” BG051PO002-2.4.09-0005-C0001
Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” BG051PO002-2.2.09-0032-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация BG051PO002-2.2.10-0002-C0001
„Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП” BG051PO002-2.2.09-0013-C0001
Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд- град Плевен и Административен съд –град Габрово BG051PO002-2.4.09-0001-C0001
Надграждане на знанията и уменията на служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания в интернет BG051PO002-2.2.17-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз