Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0068-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01010
Наименование: "Повишаване професионалната квалификация на служителите на Интерконсулт България"
Бенефициент: "ИНТЕРКОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 19.01.2009
Дата на приключване: 19.12.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предвижда се повишаване на професионалната квалификация на служителите на «Интерконсулт България» - една от водещите български компании в областта на софтуерните разработки и консултирането в партньорство с „Ню Харайзънс,което ще доведе до подобряване на качеството на човешкия ресурс в компанията и по-висока производителност на труда.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Организиране на работна среща м/у ВО, партньора и членовете на екипа по проекта. Целта на тази среща е да се определят начините за координация и комуникация м/у партньорите по проектно предложение с цел ефективност на изпълнението на дейностите по проекта. Ще бъдат обсъдени времевите графици и съставен план за действие съответно ролята на всеки един от партньорите на проекта.
Дейност 2: Провеждане на изпит за входно ниво Входното ниво ще послужи за база за сравнение на знанията и уменията на курсистите преди и след провеждането на обучението. Лекторите ще попълнят атестационни формуляри за всеки обучаем след провеждането на изпитите, в които ще нанесат резултатите от представянето на курсистите.
Дейност 3: Провеждане на обучение за професионална квалификация по част от професия „Програмист”, специалност „Системно програмиране” Обучението за професионална квалификация по част от професия „Програмист”, специалност „Системно програмиране” ще бъде разделено на 4 модула: Програмиране на Windows приложения – общо: 150 учебни часа; общо: 10 човека, разпределени в 1 група Програмиране на Уеб приложения – общо: 150 учебни часа; общо: 10 човека, разпределени в 1 група Програмиране на Разпределени приложения - общо: 150 учебни часа; общо: 10 човека, разпределени в 1 група Сертификационен Курс по Управление на проекти за Сертификат на PMP® - общо: 150 учебни часа; общо: 10 човека, разпределени в 1 група
Дейност 4: Визуализация и разпространение на резултатите Проектът предвижда отпечатване и разпространение на печатни материали, публикации в медиите и отразяване в интернет сайтовете на двете компании. Предвидени са следните материали за визуализация и разпространяване на резултатите: Отпечатване на 10 бр. плакати; подготовка на информационни материали за медиите, които ще се изпратят на специализирани IT издания и поне един национален ежедневник; създаване на web секция в интернет страницата на всяка от двете компании.
Дейност 5: Провеждане на сертификационни изпити и оценка на резултатите В края на проекта се предвижда провеждане на сертификационни изпити и оценка на резултатите.
Партньори
Партньори:
"Ню Харайзънс България" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 256 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 9 064 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз