Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0331-C0001
Номер на проект: ESF-2101-18-08001
Наименование: Повишаване на квалификацията на заети лица в "Радомир метал индъстрийз" АД
Бенефициент: РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 01.04.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за разширяване обема на производството и удовлетворяване на изискванията на клиентите /в голяма част европейски фирми/ чрез повишаване производителността и качеството на труда, на база на професионална квалификация на част от работниците в основното производство на фирмата чрез обучение по специалност "Леярство"
Дейности: Дейност 1. Обучение по специалност "Леярство" 11 лица са включени в обучение за професионално образование - квалификационна степен "първа". Продължителността на курса е 363 учебни часа.
Дейност 3. Обучение за работа с компютърни офис технологии 99 души са включени в обучението. Продължителност на курса - 156 учебни часа за придобиване на професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване"
Дейност 2. Обучение по общ и специализиран английски език 58 лица са включени в обучение. Продължителност на курса - 300 учебни часа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 390 BGN
Общ бюджет: 120 020 BGN
БФП: 84 014 BGN
Общо изплатени средства: 83 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 000 BGN
2009 60 633 BGN
2010 5 240 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 300 BGN
2009 51 538 BGN
2010 4 454 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 700 BGN
2009 9 095 BGN
2010 786 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 581 BGN
Финансиране от бенефициента 38 739 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз