Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0550-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11021
Наименование: Подобряване на производителността на труда на ИТ специалистите в "ЗЕЕБУРГЕР - ИНФОРМАТИК" ЕООД и създаване на условия за устойчива заетост
Бенефициент: "ЗЕЕБУРГЕР - ИНФОРМАТИК" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 17.04.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на: груповите ръководители в мениджъри на проекти с цел затваряне цикъла на производство; редовите програмисти във фирмата. Усъвършенстване на разговорните умения по английски език на служителите
Дейности: Дейност 1. Обучение по управление на проекти - САРМ 14 лица са включени в обучението за придобиване на сертификат САРМ. Продължителност на обучението - 150 ч.
Дейност 2. Обучение по английски език 34 лица са включени в обучение по разговорен английски език. П родължителност на обучението - 100 уч.ч.
Дейност 3. Обучение по JAVA Приложения за напреднали. 20 лица са включени в обучението, което е с продължителност 150 уч.ч.
Дейност 4. Обучение по английски - Група 2 34 лица са включени в обучение по разговорен английски език. П родължителност на обучението - 100 уч.ч.
Партньори
Партньори:
"Ню Харайзънс България" ЕООД
"Център Дива" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 141 BGN
Общ бюджет: 2 585 BGN
БФП: 2 068 BGN
Общо изплатени средства: 2 068 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 570 BGN
2009 0 BGN
2010 498 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 068 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 335 BGN
2009 0 BGN
2010 423 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 758 BGN
В т.ч. Национално финансиране 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 236 BGN
2009 0 BGN
2010 75 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
310 BGN
Финансиране от бенефициента 6 285 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз