Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0094-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-13002
Наименование: "Повишаване на професионалната квалификация на служителите в ИКГ - пътят към успешното развитие на компанията"
Бенефициент: ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 23.01.2009
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалните умения и компетентност на 16 настоящи служители на «Интер Консулт Груп» ООД посредством включването им в курс за професионална квалификация по част от професия «Офис мениджър», специалност «Бизнес администрация». Повишаване конкурентните предимства и насърчаване устойчивото развитие на «Интер Консулт Груп» ООД чрез инвестиране във високо квалифициран и професионално подготвен персонал. Насърчаване на ИКГ да следва и прилага в дейността си стратегии за мотивиране и развитие на човешките ресурси, политики за устойчиво поддържане на заетостта и принципи на учение през целия живот, чрез навременното предлагането на актуални обучителни курсове за нейните служители.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Начална проверка на компютърните умения на участниците
Дейност 3 Провеждане на курс за професионално обучение на 16 служителя на ИКГ по част от професия "Офис-мениджър", специалност "Бизнес администрация"
Дейност 4 "Визуализация и разпространение на резултатите от проекта"
Партньори
Партньори:
"Ню Харайзънс България" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 509 BGN
Общ бюджет: 9 678 BGN
БФП: 9 678 BGN
Общо изплатени средства: 9 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 506 BGN
2010 4 172 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 680 BGN
2010 3 546 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 826 BGN
2010 626 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 452 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз