Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0100-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-04001
Наименование: "Изи Академия" - повишаване професионалната квалификация, усъвършенстване на ключовите компетентности, мотивация и кариерно развитие на служителите на "Изи Асет Мениджмънт" АД
Бенефициент: "ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.06.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши ефективността и адаптивността на служителите на „Изи Асет Мениджмънт” АД, както и на тяхната мотивацията и самооценка посредством предоставяне на обучение за повишаване на тяхната професионална квалификация и усъвършенстване на ключовите им компетентности. Това от своя страна ще доведе до устойчиво развитие на дружеството и подобряване на конкурентните му позиции на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1. Обучение за обучители Изграждане на собствен екип от обучители, които да провеждат вътрешнофирмени обучения. Обучението е за 52 лица, разделени на 4 групи от по 13 души, продължителност на обучението- 64 уч. часа.
Дейност 2. Обучение за продажбени умения. 1188 служители, разделени в 89 групи, се обучават в курс "Xpert PBS - Умения в продажби". Продължителността на курса е 16 уч.часа.
Дейност 3. Обучение за презентационни умения 184 лица, разделени в 12 групи, се обучават в курс по "Xpert PBS - Умения за презентиране". Продължителност на обучението - 16 уч.часа.
Дейност 4. Обучение за изграждане и управление на екипи 184 лица, разделени на 12 групи, са включение в обучение "XpertPBS - Изграждане и управление на екипи". Продължителността на курса е 16 уч.часа
Дейност 5. Обучение за комуникационни умения. 1188 лица, разделени на 89 групи, се обучават по "XpertPBS - Комуникационни умения". Продължителност на курса - 16 уч.часа.
Дейност 6. Обучение по мениджърски програми. 6.1. Обучение за управление на времето и стреса ( 17 обучавани лица, 12 уч.часа продължителност) 6.2. Обучение за лидерски умения и мотивация (17 обучавани лица, 24 уч.часа продължителност) 6.3. Обучение за управление на промяната и управление на конфликти (17 обучавани лица, 16 уч.часа продължителност).
Дейност 7. Професионално обучение за част от професия "Финансист". 988 служители са включени в Професионално обучение за част от професия "Финансист", специалност " Банково дело". Продължителността на курса е 80 уч.часа.
Дейност 8.Професионално обучение за част от професия "Техник на компютърни системи". 7 лица са включени в обучение за придобиване на квалификация по част от професия "Техник на компютърни системи", специалност " Компютърна техника и технологии". Продължителност на курса - 150 уч.часа.
Дейност 9. Професионално обучение за част от професия "Офис мениджър", обучителен модул (Word, Excel). 9.1.Професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия "Офис мениджър", специалност " Бизнес администрация", обучителен модул (Word, Excel)- 87 служители са включени, продължителността на обучението е 150 уч.часа. 9.2. Професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия "Офис мениджър", специалност " Бизнес администрация", обучителен модул (Word, Excel, Powerpoint) - 40 лица се обучават, продължителност на курса - 160 уч.часа.
Дейност 10. Езиково обучение по английски език. 10.1. Езиково обучение по общ английски език - ниво А1, А2 и В1 (включени 22 лица, продължителност - 75 уч.часа).10.2. Езиково обучение по английски език за комуникация - ниво В2, С1 и С2 (22 обучаеми, продължителност - 133 уч.часа).
Дейност 11. Администриране и координиране на проекта. Сформиране на екип за организация и управление на проекта. На регионално ниво - назначаване на регионални координатори за определени обучения.
Дейност 12. Мониторинг на изпълнението на проекта. Разработване и прилагане на механизми за обратна връзка;анализ и оценка на представянето.
Дейност 13. Информиране и публичност на проекта Представяне на текуща информация за хода на проекта и за междинните и окончателните резултати
Партньори
Партньори:
"ЗАЕДНО" ЕООД
"Ню Харайзънс България" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 956 178 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 672 934 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз