Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0024-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01001
Наименование: Квалификацията - основна предпоставка за стабилна банкова система
Бенефициент: ТБ "МКБ Юнионбанк" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 12.12.2008
Дата на приключване: 12.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повишат квалификацията и кмпетенциите на заетите лица в съответствие с изискванията на практиката и европейските критерии за качество, повишаване на благосъстоянието на работещите във фирмата чрез увеличаване на знанията и постигане на по- висока ефективност на труда.
Дейности: Дейност 1. Подготовка научебни материали и организиране работата. Провеждане на пресконференция и подготовка на цялостната документация за провеждане на избор на изпълнител. Изготвяне на информационни материали и разпространение.
Дейност 2. Организация и координация на проектните дейности Организиране на оперативни срещи с партньорите с цел информирането им за стартирането на проекта и добра координация в бъдещите ангажименти.
Дейност 3. Старт на обученията - Част от професия "Сътрудник в бизнес - услуги", специалност "Бизнес услуги" Провеждане на обучение по част от професия "Сътрудник в бизнес-услуги", специалност "Бизнес-услуги"
Дейност 4. Обучение по Част от професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт". Провеждане на обучение за придобиване на част от професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"
Дейност 5. Обучение по Част от професия "Икономист" специалност "Предприемачество и мениджмънт" Провеждане на обучение за придобиване на част от професия "Икономист", специалност "Предприемачество и мениджмънт"
Дейност 6. Обучение по част от професия "Част от професия Офис-мениджър" Провеждане на обучение по част от професия "Офис-мениджър" - част 1
Дейност 7. Обучение по Част от професия "Офис-мениджър" Провеждане на обучение по част от професия "Офис-мениджър" - част 2
Дейност 8. Обучение по Част от професия "Офис-мениджър" Провеждане на обучение по част от професия "Офис-мениджър" - част 3
Дейност 9. Обучение по Част от професия "Офис-мениджър" Провеждане на обучение по част от професия "Офис-мениджър" - част 4
Дейност 10. Част от професия "Касиер" Провеждане на обучение по част от професия "Касиер"
Дейност 11. Част от професия Финансист - банково дело. Провеждане на обучение по част от професия "Финансист - банково дело"
Дейност 12. Част от професия Оперативен счетоводител Провеждане на обучение по част от професия "Оперативен счетоводител"
Дейност 13. Обучение по Английски език. Провеждане на обучение по Анлийски език на модули по време на цялото времетраене на проекта, поради големия брой служители, които ще обхване.
Дейност 14. Обучение по немски език Провеждане на обучение по немски език разделено на 3 модула
Дейност 15. Част от професия Икономист, специалност "Икономика и мениджмънт", Екипна работа, Основни умения за продажба, Финансов анализ на компании, Английски език, части от професия "Офис-мениджър" 1 и 2
Дейност 16. Екипна работа Провеждане на обучение за "Екипна работа"
Дейност 17.Лидерски умения и умения за преговори и фасилитиране. Провеждане на обучение по Лидерски умения, умения за преговори и фасилитиране
Дейност 18. Основни умения за продажба Провеждане на обучение по Основни умения за продажба
Дейност 19. Деривативни финансови инструменти Провеждане на обучение по Деривативни финансови инструменти
Дейност 20. Финансов Анализ на компании. Провеждане на обучение по Финансов анализ на компании
Дейност 21. Ценообразуване на банкови продукти. Провеждане на обучение по Ценообразуване на банкови продукти
Дейност 23. Оценка на риска по Базел II. Провеждане на обучение Оценка на риска по Базел II
Дейност 24. Предварителен, текущ, последващ контрол. Изготвяне на отчетността коректно и в срок, изготвяне на междинни доклади, осигуряване на пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта при поискване.
Дейност 25. Анализ на ефективността, оценка на изпълнението, изготвяне на окончателната отчетност по проекта, пресконфернция за оповестяване на резултатите от проведените дейности. Анализ на ефективността, оценка на изпълнението и изготвяне на окончателна отчетност по проекта. Пресконференция за повестяване на резултатите от проведените дейности.
Дейност 22. Планиране и бюджетиране Провеждане на обучение по Планиране и бюджетиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 211 BGN
Общ бюджет: 465 164 BGN
БФП: 325 615 BGN
Общо изплатени средства: 322 247 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 325 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 179 137 BGN
2011 143 110 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
322 247 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 152 267 BGN
2011 121 644 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 871 BGN
2011 21 467 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 337 BGN
Финансиране от бенефициента 164 662 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз