Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000056814 Община Бургас
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани – Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас” 16.09.2008 3 887 185 3 887 185 0 3 889 193 24,00 Приключен
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” 03.02.2009 4 967 414 4 967 414 0 4 967 414 24,00 Приключен
„Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” 03.02.2009 4 024 451 3 885 089 293 913 3 715 405 27,33 Приключен
Изграждане на канализация в гр. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ 23.12.2008 4 726 794 4 491 763 1 404 633 4 491 763 40,00 Приключен
“Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на гр. Бургас – Меден Рудник” 23.12.2008 8 297 247 7 766 601 1 102 514 7 338 962 62,23 Приключен
Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с.Рудник и м.с.Черно море – Област Бургас 23.12.2008 262 602 262 602 0 262 602 46,53 Приключен
Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас 12.01.2009 154 015 154 015 0 154 015 42,00 Приключен
Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район 10.02.2009 365 585 365 585 0 365 585 12,00 Приключен
УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС 25.06.2009 763 468 763 468 0 763 468 20,00 Приключен
„Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо” 05.10.2009 261 189 261 189 0 261 172 9,00 Приключен
Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в община Бургас 16.07.2010 8 292 569 8 292 569 0 7 877 112 18,00 Приключен
Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” 02.11.2010 146 237 146 237 0 146 202 14,00 Приключен
Интегриран градски транспорт на Бургас 26.11.2010 120 362 806 103 460 597 17 437 259 103 411 792 67,40 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас 23.06.2011 566 967 566 967 0 538 619 30,00 Приключен
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС 12.07.2011 691 470 691 470 0 691 389 53,80 Приключен
Завръщане в Бургас- минало, настояще и бъдеще 09.08.2011 725 914 725 914 0 689 618 24,00 Приключен
Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас 25.08.2011 39 072 658 36 654 959 2 673 976 36 571 627 62,10 Приключен
"Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас" 20.10.2011 322 389 322 389 0 322 389 60,23 Приключен
Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция 22.11.2011 4 383 280 3 929 418 572 637 3 929 418 33,37 Приключен
"Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване" 15.12.2011 245 332 245 332 0 244 665 18,00 Приключен
Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи 12.01.2012 327 698 327 698 0 327 642 23,97 Приключен
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС 27.01.2012 5 741 519 5 467 596 305 688 5 467 596 24,00 Приключен
"Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. "Меден рудник", гр. Бургас - 2 етап: разширение" 30.01.2012 361 725 361 725 0 361 725 56,83 Приключен
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ 16.02.2012 3 200 981 3 200 981 0 3 200 981 24,00 Приключен
"Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас" 03.04.2012 7 734 443 7 437 670 2 363 850 7 313 396 54,70 Приключен
Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас 02.05.2012 340 748 340 748 0 340 748 18,00 Приключен
"Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас" 15.06.2012 24 419 451 23 054 124 6 317 621 22 385 822 52,27 Приключен
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа 13.08.2012 331 221 331 221 0 314 660 24,00 Приключен
„С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда в община Бургас“ 19.11.2012 212 130 212 130 0 195 384 18,00 Приключен
Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас 22.11.2012 113 152 113 152 0 113 152 18,00 Приключен
Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас 20.05.2013 15 739 981 15 739 981 0 14 952 982 32,00 Приключен
Обучение на служителите на общинска администрация Бургас 29.05.2013 52 467 52 467 0 52 467 12,00 Приключен
В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020г. 30.10.2013 1 244 523 1 244 523 0 1 244 523 26,00 Приключен
Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен 11.11.2013 91 690 687 90 122 530 1 570 695 73 620 124 17,83 Приключен
Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас 13.11.2013 57 026 57 026 0 57 026 11,13 Приключен
Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас 02.12.2013 505 462 505 462 0 505 387 15,00 Приключен
Обучение на служители от администрацията на Община Бургас - 2 13.08.2014 135 643 135 643 0 135 643 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Реформиране на специализираната институция ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията", гр.Бургас-процес на промяна на институцията, свързан с качеството на институционалната грижа и отваряне на институцията за предоставяне на алтернативни услуги за деца" 18.06.2009 12,00 Приключен
"Защитено жилище за млади хора с увреждания" 19.06.2009 14,00 Приключен
„ЗДРАВЕ ЗА ЩАСТИЕ” Мрежа от училищни клубове, утвърждаващи здраве 12.10.2009 8,60 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
НОВО НАЧАЛО Стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания в Бургас 22.04.2013 24,00 Приключен
Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет 27.06.2013 23,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз