Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0037-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/019
Наименование: “Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани – Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас”
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да се подобри достъпността до различни населени места в община Бургас чрез реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на общината.
Дейности: Мобилизиране на екип и управление на проекта
Дейности за осигуряване публичност на проекта: пресконференция; изработване на информационни материали
Подготовка на тръжна документация
Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на строителния надзор и на строително-монтажните дейности.
Изпълнение на Строително-монтажни дейности
Дейности по въвеждане на обекта в експлоатация
Извършване одит на проекта
Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 664 820 BGN
Общ бюджет: 3 887 185 BGN
БФП: 3 887 185 BGN
Общо изплатени средства: 3 884 693 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 887 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 106 312 BGN
2011 - 221 126 BGN
2012 - 492 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 884 693 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 304 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 490 365 BGN
2011 - 187 958 BGN
2012 - 418 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 301 989 BGN
В т.ч. Национално финансиране 583 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 615 947 BGN
2011 - 33 169 BGN
2012 - 74 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
582 704 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз