Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115140443 Викинг - Т
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Виктор Юго 27, ет.2 офис 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Териториална мобилност на работната сила във Викинг - Т ООД 18.12.2013 34 827 34 827 0 34 827 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на калификацията за подобряване адаптивността на заетите лица от "Механосервиз КЦМ" ЕООД гр.Пловдив BG051PO001-2.1.01-0554-C0001
"Можем да работим заедно" BG051PO001-5.1.02-0003-C0001
Безопасните условия на труд - най-сигурният път към успеха BG051PO001-2.3.02-0056-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "ЕЛУКС" ООД BG051PO001-2.3.02-0023-C0001
Подобряване условията на труд във фирма Коди - 07 ООД чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и машини от ново поколение, премахващи тежкия физически труд и съхраняващи здравето на работниците, и въвеждане на международна система за безопасност на труда OHSAS 18001 и сертифициране според изискванията на стандарта BG051PO001-2.3.02-0352-C0001
"Съвременна организация на трудовата дейност в "ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД" BG051PO001-2.3.02-0274-C0001
"Подобряване безопасните условия на труд, усъвършенстване организацията на трудова дейност и създаване на предпоставки за повишаване ефективността на производството и производителността на труда в "Монтажи-Варна" АД" BG051PO001-2.3.02-0248-C0001
Подобряване условията на труд на работните места в "КНН" ООД BG051PO001-2.3.02-0010-C0001
Подобряване условията на труд във "ВРЗ - Карлово" АД BG051PO001-2.3.02-0069-C0001
Подобряване безопасността на труда в "Зонтакс" ООД BG051PO001-2.3.02-0410-C0001
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 85 СЛУЖИТЕЛИ НА РОСТЕР ООД, ЗАЕТИ С ВИСОКОРИСКОВИ ДЕЙНОСТИ BG051PO001-2.3.02-0093-C0001
ПОДКРЕПА ЗА ПО - ДОБЪР ЖИВОТ BG051PO001-5.1.04-0047-C0001
Подкрепа за независим живот BG051PO001-5.1.04-0020-C0001
"Ефективно обучение-гарант професионализъм в охранителната дейност" BG051PO001-1.1.09-0079-C0001
Достоен живот за хората от Община Куклен BG051PO001-5.1.04-0155-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ДКЦ XIV-София ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0884-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Ел Бат" АД" BG051PO001-2.3.03-1014-C0001
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване на условията за достоен труд в КОМЕ ООД BG051PO001-2.3.03-0935-C0001
Подобряване на условията на труд в Свилоза Ярн ЕООД BG051PO001-2.3.03-1058-C0001
"БЕЗОПАСЕН ТРУД И РЕМОНТ СЕРВИЗ ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0574-C0001
"Подобряване на организацията и условията на труд в обособените производства на "Емко" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0706-C0001
"Безопасност на труда в ПЧМВ" BG051PO001-2.3.03-0346-C0001
"Подобряване условията на труд на работните места в "АХИРА" АД" BG051PO001-2.3.03-0332-C0001
"Безопасен труд в производственото предприятие на "Примо Трейд" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0195-C0001
"Подобряване условията на труд в "Интерпред Партнер" АД" BG051PO001-2.3.03-0156-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз