Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201272877 "Евро Стандарт Сертификация
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. "Белград" 12, офис 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на "Лемна Екоинвест-България"АД чрез покриване на международни стандарти БДС ISO 9001:2008 и БДС ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0008-C0001
„Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в „Газинженеринг” ООД” BG161PO003-2.1.08-0013-C0001
"ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "СТЕБОР" ООД ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ" BG161PO003-2.1.08-0023-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен"ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0028-C0001
Управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 в МБАЛ "Дева Мария" BG161PO003-2.1.08-0042-C0001
Управлението на информационната безопасност като фактор за повишаване конкурентоспособността на „Бъдещност” АД BG161PO003-2.1.08-0419-C0001
Въвеждане на системи за управление в Паралел ЕООД BG161PO003-2.1.12-0645-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „КОЦ-Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0759-C0001
Чрез стандартизация и инвестиции към по-висока конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-1260-C0001
„Производство на облекла по международни стандарти за качество” BG161PO003-2.1.12-1264-C0001
Подобряването на условията на труд - фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД BG051PO001-2.3.02-0253-C0001
Безопасните условия на труд - най-сигурният път към успеха BG051PO001-2.3.02-0056-C0001
Подобряване условията на труд - фактор за повишаване производителността и работоспособността на работната сила на "УНИТРАФ" АД BG051PO001-2.3.02-0082-C0001
Създаване на условия за безопасен труд в предприятие "Класика" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0033-C0001
Осигуряване на безопасен труд и подобряване на условията на труд в "ДАР - 80" ООД BG051PO001-2.3.02-0137-C0001
Повишаване безопасността на трудовия процес в Йордан Мишев АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества BG051PO001-2.3.02-0403-C0001
Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на ХЕГРА Д ЕООД чрез анализ и проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в шивашко-матрачен цех, осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност BG051PO001-2.3.02-0401-C0001
Подобряване на условията на труд в "ХЕЛА-БОРИСЛАВОВ" ООД BG051PO001-2.3.02-0358-C0001
"Отговорност, безопасност и здраве - гаранция за успех" BG051PO001-2.3.03-0129-C0001
"Повишаване безопасността на труда във фирма "КОНТРАСТ БИЛДИНГ" ЕООД чрез модернизиране на организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" BG051PO001-2.3.03-1148-C0001
"По-добри условия на труд - по-висока производителност и сигурност на работното място в "Екобулхарт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0515-C0001
"Подобряване на микроклимата и превенция на рисковете за здравето и безопасността при работа" BG051PO001-2.3.03-0240-C0001
Усъвършенстване на организацията трудовата дейност в "МБАЛ - Благоевград" АД BG051PO001-2.3.03-0032-C0001
"Здравословен труд за повишена производителност" BG051PO001-2.3.03-0423-C0001
"Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в "БАРОН" ЕООД и оптимизиране на трудовата дейност в предприятието" BG051PO001-2.3.03-0636-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в "СТОВИ 1" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0627-C0001
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КАЧЕСТВО BG051PO001-2.3.03-0427-C0001
Подобряване условията на труд и превенция на рисковете за здравето и безопасността на работното място BG051PO001-2.3.03-1056-C0001
"Подобряване безопасността при работа" BG051PO001-2.3.03-0330-C0001
"Инвестиция за безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-1137-C0001
Да се трудим безопасно BG051PO001-2.3.03-1079-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз