Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000193115 Община Враца
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца 3000 гр. Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца 16.07.2008 4 580 320 4 562 560 17 760 4 562 560 24,00 Приключен
Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра” 29.12.2008 95 262 95 262 0 95 262 28,00 Приключен
МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ И ДОБРИ СЪСЕДИ 10.04.2009 105 442 105 442 0 105 442 16,00 Приключен
Заедно за по-добър живот 24.06.2009 115 400 107 714 8 500 105 416 12,00 Приключен
Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца 21.12.2009 34 922 629 31 767 970 11 851 758 58 585 675 81,67 Приключен
Превенция на риска от наводнения в Община Враца 03.06.2011 934 349 806 386 130 444 748 167 28,90 Приключен
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие- устойчива Враца" 23.06.2011 407 883 407 883 0 387 569 32,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА 12.07.2011 451 020 451 020 0 450 920 53,00 Приключен
Развитие на устойчив туризъм в община враца. Леденика-туризъм без сезони 23.11.2011 3 899 875 3 701 539 228 209 3 700 892 45,00 Приключен
Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца 31.01.2012 6 159 692 5 904 021 260 375 5 903 776 31,80 Приключен
Искра- иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи 16.02.2012 2 523 309 2 420 442 132 113 2 420 550 24,00 Приключен
Враца - врата към древността 13.08.2012 441 355 441 355 0 419 287 24,00 Приключен
Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА) 19.10.2012 158 348 158 348 0 158 348 16,00 Приключен
Социални услуги в домашна среда 19.11.2012 241 296 241 296 0 233 095 16,00 Приключен
„Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца” 13.05.2013 53 538 53 538 0 53 538 12,00 Приключен
„Враца – привлекателно място за живеене” 20.05.2013 5 286 318 4 564 312 780 816 4 564 312 26,00 Приключен
защитено жилище и Дневен център 18.06.2013 184 375 184 375 0 174 637 16,00 Приключен
Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период 14.08.2013 360 539 360 539 0 360 539 29,00 Приключен
Силата на приятелството 24.09.2013 112 865 112 865 0 112 861 12,00 Приключен
Устойчиви и ефективни общински политики 30.10.2013 50 545 50 545 0 50 545 9,00 Приключен
Шанс за деца и младежи от дома 06.03.2014 691 499 691 499 0 691 380 18,00 Приключен
КОДЕКС: Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и Сътрудничество в община Враца 01.09.2014 47 860 47 860 0 47 860 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Чрез социални услуги - за достоен живот 13.05.2008 12,00 Приключен
"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП Врачански Балкан 04.08.2009 40,00 Приключен
"УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ" 05.10.2009 10,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” в община Враца 02.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз