Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0273-C0001
Номер на проект: ДО1-4505/24.09.2013
Наименование: Силата на приятелството
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да подпомогне образователната интеграция на децата от с. Баница (ЦДГ „Дъга”) и с. Три кладенци (ЦДГ „Щастливо детство”) от ромската общност чрез: - подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение; - повишаване обхвата и задържането на децата в детската градина; - засилване на мотивацията за участие в образователния процес; - допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
Дейности: Дейност 1 Подготвителен етап.
Дейност 2 Допълнителни дейности с децата от филиалите и основните сгради. Клуб ,,Пъстра броеница." Посещения в ЕВК. Съвместно честване на три традиционни празници. Допълнителни занимания по танци. Допълнителни занимания по театрално майсторство. Посещения на театрални представления. Екскурзия до София. Излет до пещерата ,,Леденика". Посещение на ПЦ ,,Натура". Допълнителни занимания по БЕЛ. Арт-работилница ,,Книжно приключение". Клуб ,,Заедно в игрите". Заключителен концерт.
Дейност 3 Работа с родители.
Дейност 4 Повишаване на квалификацията на учители.
Дейност 5* Подобряване на вътрешна и външна среда в проектните детски градини и филиали. Осигуряване на на легла, гардеробчета, маси и столчета. Ремонт на две помещения. Изграждане на детска площадка. Обособяване на кътове.
Дейност 6 Информиране и публичност на проекта.
Дейност 7 Вътрешно наблюдение и оценка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 095 BGN
Общ бюджет: 112 865 BGN
БФП: 112 865 BGN
Общо изплатени средства: 112 861 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 219 BGN
2014 29 240 BGN
2015 56 402 BGN
112 861 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 136 BGN
2014 24 854 BGN
2015 47 942 BGN
95 932 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 083 BGN
2014 4 386 BGN
2015 8 460 BGN
16 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз