Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0065-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/039-01
Наименование: МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ И ДОБРИ СЪСЕДИ
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Развитие на устойчив туризъм в област Враца, чрез между регионално сътрудничество и прилагане на най-добри европейски практики.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Подготовка и старт на проекта)
Изпълнение на дейност 2 (Провеждане на процедури за възлагане на дейности на подизпълнители)
Изпълнение на дейност 3 (Провеждане на първа среща на партньорите)
Изпълнение на дейност 4 (Провеждане на обучения)
Изпълнение на дейност 5 (Учебни посещения на италиански общини за обмен на опит)
Изпълнение на дейност 6 (Провеждане на работни срещи с участниците в обученията)
Изпълнение на дейност 7 (Изработване на материали за публичност на проекта и печатни материали)
Изпълнение на дейност 8 (Заключителна среща на партньорите)
Изпълнение на дейност 9 (Приключване на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 866 BGN
Общ бюджет: 105 442 BGN
БФП: 105 442 BGN
Общо изплатени средства: 105 442 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 56 960 BGN
2010 48 482 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 442 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 48 416 BGN
2010 41 210 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 625 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 544 BGN
2010 7 272 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 816 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор за иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Наличие и брой на регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 ІІ Определяне регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 4 І проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 5 І участници в междурегионални събития
Индикатор 6 ІІ междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз