Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0007-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/002-02
Наименование: Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Като политическо и административно ниво, което е най-близо до гражданите, общините играят значителна роля за осигуряване на условия за задължително училищно обучение на деца до 16 годишна възраст. Общините полагат грижи за състоянието и оптимизирането на училищната мрежа, създават, поддържат и управляват образователната инфраструктура, осигуряват необходимите условия за поддържането на непрекъснат учебен процес. Ролята на местната власт е ключова за постигане на устойчиво развитие в сферата на о
Дейности: 1. Сформиране на екип
2. Информационна кампания за представяне на проекта
3. Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-ремонтни работи, доставки и услуги
4. Ремонт, реконструкция, обновяване на обекти от общинските образователни институции
5. Извършване на одит за енергопотребление
6. Внедряване на мерки за енергийна ефективност
7. Подобряване достъпа на хора с увреждания до образователните институции
8. Доставка на оборудване за образователни дейности
9. Финансово – счетоводна дейност
10. Организационно-управленска дейност, контрол и отчетност
Партньори
Партньори:
Средно общообразователно училище " Козма Тричков" - гр. Враца
Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ - Враца
Начално училище "Иван Вазов"
Прогимназия "Цвета Кръстенякова" - Враца
Езикова гимназия "Йоан Екзарх" - Враца
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР. ВРАЦА
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Средно общообразователно училище „Васил Кънчов”
Спортно училище „Свети Климент Охридски” гр. Враца
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Девене
Изпълнители:
"Енемона" АД
Държавно предприятие "Строителство и възстановяване"
Хидроконсулт Интернешънъл ЕООД
ОПАЛ 94
ТИМКО
ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА
"Дарик радио" АД
"Милениум" ЕООД
ЕТ „2002-Константин Димитров”
"Михайлов ТВ" ООД
ЕТ "Рекламни решения - Светлана Тодорова"
"ИМИ-2008"ЕООД
"ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ"АД
ЕТ "Консулт директ 2003-Владимир Йорданов"
Красимир Петров Иванов
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 981 037 BGN
Общ бюджет: 4 580 320 BGN
БФП: 4 562 560 BGN
Общо изплатени средства: 4 562 560 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 562 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 589 768 BGN
2010 3 430 453 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 542 338 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 562 560 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 878 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 501 303 BGN
2010 2 915 885 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 460 988 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 878 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 684 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 88 465 BGN
2010 514 568 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 351 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
684 384 BGN
Финансиране от бенефициента 17 760 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз