Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000215889 Община Севлиево
Седалище Област: Габрово Oбщина: Севлиево 5400 Севлиево Севлиево, пл. Свобода №1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите” град Севлиево” 16.07.2010 3 530 541 3 530 541 1 3 353 433 27,53 Приключен
Грижа в семейна среда за достоен живот 03.11.2010 147 691 147 691 0 137 457 14,00 Приключен
"ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕВЛИЕВО - СТОЛИЦА НА ТИКВАТА" 09.08.2011 451 402 447 132 5 463 424 776 24,00 Приключен
Изграждане на ЦНСТ и защитено жилище за деца и младежи с увреждания град Севлиево 16.02.2012 1 004 460 1 004 460 0 1 004 460 18,00 Приключен
Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост "Хоталич" 20.02.2012 3 801 528 3 655 145 171 544 3 655 145 25,47 Приключен
ГРИЖА В ДОМА 29.11.2012 175 711 175 711 0 162 889 16,00 Приключен
Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево 14.12.2012 15 647 491 15 171 807 3 623 377 15 170 200 34,47 Приключен
Ефективна общинска администрация 21.05.2013 61 176 61 176 0 61 176 12,00 Приключен
Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево 02.12.2013 252 330 252 330 0 252 213 14,00 Приключен
"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево" 20.12.2013 164 502 164 502 0 145 507 24,00 Приключен
„Повишаване квалификацията на служителите в Община Севлиево“ 07.08.2014 75 412 75 412 0 75 412 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Училището - начин да откриеш себе си 08.07.2008 14,00 Приключен
Свободно време – свободен избор 18.09.2009 10,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево 22.08.2012 24,00 Приключен
Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево 10.10.2012 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз