Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/026-01
Наименование: "ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕВЛИЕВО - СТОЛИЦА НА ТИКВАТА"
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване идентичността на община Севлиево чрез обновяване и обогатяване на културния живот, повишаване привлекателността на района и неговото популяризиране и устойчиво развитие.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
Подготовка на дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП
дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП
Подготовка на дейност 3 дейността се извършва 14,18,19 и 20м. Организиране и провеждане на иновативно културно събитие «Добре дошли в Севлиево – столица на тиквата»
дейност 3 дейността се извършва 15 и 21 м. Организиране и провеждане на иновативно културно събитие «Добре дошли в Севлиево – столица на тиквата»
Подготовка на дейност 4 Осведомяване, промотиране и реклама на иновативното културно събитие
дейност 4 Осведомяване, промотиране и реклама на иновативното културно събитие
Подготовка на дейност 5 Обособяване на Парк на тиквата
дейност 5 Обособяване на Парк на тиквата
Подготовка на дейност 6 Изработване на изделия от стъколпласт (тиква павилион и тиква беседка)
дейност 6 Изработване на изделия от стъколпласт (тиква павилион и тиква беседка)
Подготовка на дейност 7 Закупуване и доставка на технически съоръжения и оборудване за изпълнение на дейностите по проекта
дейност 7 Закупуване и доставка на технически съоръжения и оборудване за изпълнение на дейностите по проекта
Подготовка на дейност 8 Дейности за осигуряване на публичност и информираност
дейност 8 Дейности за осигуряване на публичност и информираност
Подготовка на дейност 9 Одит на проекта
дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 515 878 BGN
Общ бюджет: 451 402 BGN
БФП: 447 132 BGN
Общо изплатени средства: 424 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 447 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 171 530 BGN
2013 253 417 BGN
2014 0 BGN
2015 - 171 BGN
424 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 380 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 153 474 BGN
2013 226 742 BGN
2014 0 BGN
2015 - 153 BGN
380 063 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 056 BGN
2013 26 675 BGN
2014 0 BGN
2015 - 18 BGN
44 713 BGN
Финансиране от бенефициента 5 463 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 -) % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 3 -) % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 4 -)Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 5 -)Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 -) Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 7 -)Брой посетители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз