Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0159-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/487
Наименование: Училището - начин да откриеш себе си
Бенефициент: Средно общообразовтелно училище "Васил Левски" - Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.* Подготовка на дейност 1 Граждани на Европа
1.1.* Изпълнение на дейност 1 Граждани на Европа
2.* Подготовка на дейност 2 Културни мостове
2.1.* Изпълнение на дейност 2 Културни мостове
3.* Подготовка на дейност 3 Спорт
3.1.* Изпълнение на дейност 3 Спорт
Партньори
Партньори:
Община Севлиево
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 120 BGN
Общ бюджет: 32 089 BGN
БФП: 32 089 BGN
Общо изплатени средства: 32 087 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 024 BGN
2009 7 918 BGN
2010 15 145 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 087 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 670 BGN
2009 6 731 BGN
2010 12 873 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 274 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 354 BGN
2009 1 188 BGN
2010 2 272 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 813 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз