Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000133972 Община Стражица
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Стражица 5150 Стражица ул. Дончо Узунов 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Желано училище" 02.07.2008 28 580 28 580 0 28 570 12,00 Приключен
Домашни помощници - Община Стражица 12.05.2008 83 832 77 025 6 979 76 068 12,00 Приключен
Техническа помощ на инвестиционен проект “Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци-гр.Стражица” 29.12.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Инвестиционен проект- доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на град Стражица 22.12.2008 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV – 5355” ІІІ – 4082 Теменуга – Водно” 21.05.2009 160 060 160 060 0 160 060 24,00 Приключен
"Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ, гр.Стражица" 19.06.2009 127 714 127 714 0 128 420 13,00 Приключен
Ремонт и обновяване на Основно училище с. Виноград 16.07.2009 638 257 638 257 0 637 446 24,00 Приключен
Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица 05.11.2010 155 865 155 865 0 140 810 14,00 Приключен
Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец 16.03.2012 1 047 685 1 047 685 0 995 301 22,00 Приключен
„Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица” 19.11.2012 163 238 163 238 0 152 172 15,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА С Т Р А Ж И Ц А 15.05.2013 72 628 72 628 0 72 628 12,00 Приключен
„ЕФЕКТИВНО, ЕФИКАСНО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА С Т Р А Ж И Ц А” 15.10.2013 70 246 70 246 0 70 246 10,00 Приключен
Ефективни политики в Община Стражица 07.11.2013 61 880 61 880 0 61 880 9,00 Приключен
Общинска администрация Стражица– екип от високо квалифицирани и ефективни експерти 13.12.2013 74 219 74 219 0 74 219 9,00 Приключен
Моят дом 30.06.2014 89 424 89 424 0 89 424 15,00 Приключен
КОМПЕТЕНТНИ И ЕФЕКТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ – СЪВРЕМЕННА АДМИНИСТРАЦИЯ 24.07.2014 50 517 50 517 0 50 517 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„ Не сме сами” 29.10.2010 14,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" 15.01.2014 32,97 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз