Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0119-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/63
Наименование: "Желано училище"
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 (Информационна кампания)
1.Изпълнение на дейност 1 (Информационна кампания)
2.Подготовка на дейност 2 (Естетизация на вътрешната и външна среда в училище)
2.Изпълнение на дейност 2 (Естетизация на вътрешната и външна среда в училище)
3.Подготовка на дейност 3 (Организиране на общински Фестивал на приказката „А. Каралийчев”)
3.Изпълнение на дейност 3 (Организиране на общински Фестивал на приказката „А. Каралийчев”)
4.Подготовка на дейност 4 (Ритуализация на училищния живот)
4.Изпълнение на дейност 4 (Ритуализация на училищния живот)
5.Подготовка на дейност 5 (Разширяване на системата от междуучилищни състезания)
5.Изпълнение на дейност 5 (Разширяване на системата от междуучилищни състезания)
6.Подготовка на дейност 6 (Разширяване на системата от междуучилищни конкурси)
6.Подготовка на дейност 6 (Разширяване на системата от междуучилищни конкурси)
6.Изпълнение на дейност 6 (Разширяване на системата от междуучилищни конкурси)
7.Подготовка на дейност 7 (Мониторинг и отчетност)
7.Изпълнение на дейност 7 (Мониторинг и отчетност)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 925 BGN
Общ бюджет: 28 580 BGN
БФП: 28 580 BGN
Общо изплатени средства: 28 570 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 780 BGN
2009 14 959 BGN
2010 7 831 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 570 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 913 BGN
2009 12 715 BGN
2010 6 656 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 285 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 867 BGN
2009 2 244 BGN
2010 1 175 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 286 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз