Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200374418 "Е-турс" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Оборище" 13 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Да успеем заедно" BG051PO001-6.1.05-0001-C0001
Добрич - жива шевица от таланти BG161PO001-1.1.10-0034-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково BG051PO002-1.6.02-0006-C0001
Пъстрото лице на Добруджа BG161PO001-3.2.02-0002-C0001
"Долината на розите и тракийските царе" BG161PO001-3.2.02-0009-C0001
Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч BG161PO001-3.2.02-0020-C0001
"Тонзос - Магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово" BG161PO001-3.2.02-0031-C0001
Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес BG051PO001-7.0.07-0036-C0001
Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими BG051PO002-2.2.11-0001-C0001
Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение BG051PO001-3.1.10-0001-C0001
Общинска администрация Провадия – компетентна и ефективна BG051PO002-2.2.08-0053-C0001
Усъвършенстване на знанията и професионалните умения на персонала на БИМ с функции по законова метрология BG051PO002-2.2.09-0029-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0077-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги BG051PO002-2.2.17-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз