Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000291698 Община Тетевен
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Тетевен 5700 Тетевен пл. “Сава Младенов”1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен 12.01.2009 2 346 789 2 346 789 24 600 2 346 789 44,30 Приключен
Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Галата, Община Тетевен 12.01.2009 536 228 536 228 16 500 536 228 44,30 Приключен
"Бъдещето на децата в наши ръце" 18.06.2009 154 450 154 450 0 154 440 14,00 Приключен
Общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса – професионално, достъпно, удобно 12.06.2009 218 203 218 203 0 218 203 14,00 Приключен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Тетевен 29.06.2009 69 009 64 275 6 404 63 832 12,00 Приключен
„Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество в община Тетевен – възможност за подобряване качеството на живот на лицата от рискови групи” 10.11.2009 261 233 261 233 0 261 198 18,00 Приключен
„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” 27.12.2010 1 580 343 1 495 681 91 388 1 271 329 24,00 Приключен
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен" 01.06.2011 835 057 833 006 2 051 791 355 24,00 Приключен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователнатата инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване 14.10.2011 940 101 939 657 1 958 761 557 24,00 Приключен
"Създаване на социално предприятие - обществена трапезария в община Тетевен" 14.12.2011 246 572 246 572 0 246 475 18,00 Приключен
Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД 22.12.2011 3 922 488 3 705 471 231 641 3 705 471 24,00 Приключен
Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места 07.03.2012 272 671 272 671 0 272 671 18,00 Приключен
„Предоставяне на услуги в дома на територията на община Тетевен” 23.11.2012 172 999 172 999 0 159 227 16,00 Приключен
Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен 04.06.2013 53 424 53 424 0 53 424 13,17 Приключен
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Тетевен 23.08.2013 66 646 66 646 0 66 646 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз