Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/005-01
Наименование: Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 22.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на община Тетевен за създаване на условия за устойчиво местно развитие, чрез развитие на подходяща здравна инфраструктура в съответствие с географските и демографски особености на общината.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на СМР, изпълнение строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на СМР, изпълнение строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит
дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности на МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности на МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД
дейност 4 Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР на МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД дейност 4 Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР на МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД
дейност 5 Извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР на МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД дейност 5 Извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР на МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД
дейност 6 Доставка и монтаж на медицинско и не медицинско оборудване и обзавеждане за МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД дейност 6 Доставка и монтаж на медицинско и не медицинско оборудване и обзавеждане за МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД
дейност 7 Информация и публичност дейност 7 Информация и публичност
дейност 8 Одит по проекта дейност 8 Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 991 068 BGN
Общ бюджет: 3 922 488 BGN
БФП: 3 705 471 BGN
Общо изплатени средства: 3 803 203 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 705 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 86 948 BGN
2013 2 506 318 BGN
2014 1 209 937 BGN
2015 0 BGN
3 803 203 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 149 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 906 BGN
2013 2 130 370 BGN
2014 1 028 446 BGN
2015 0 BGN
3 232 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 555 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 042 BGN
2013 375 948 BGN
2014 181 491 BGN
2015 0 BGN
570 480 BGN
Финансиране от бенефициента 231 641 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз